Passend Bewegen

Passend Bewegen is een coachings-, trainings- en adviesbureau voor situaties waarin bewegen niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld door een beperking.

Wat kan Passend Bewegen voor u doen?

Cursussen

Passend Bewegen biedt trainingen en workshops op het gebied van aangepast bewegen bij organisaties die werken met deelnemers en clienten waarbij het (leren) bewegen niet vanzelf gaat door lichamelijke, emotionele, cognitieve of sociale problematiek.

Coaching

Individuele begeleiding en coaching om professionals naar een hoger niveau te brengen bij het werken met mensen voor wie bewegen niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke, emotionele, cognitieve of sociale problematiek.

Groepen

Wilt u meer of iets anders uit uw bewegingsaanbod halen? Passend Bewegen helpt scholen, instellingen en sportclubs hun activiteitenaanbod en begeleidingsstijl passend te maken zodat het deelnemers en begeleiders meer plezier en effect oplevert.

Individueel

U wilt graag meer bewegen, maar door een lichamelijke, emotionele, cognitieve of sociale verhindering lukt het u niet. Dan helpt Passend Bewegen u graag. Samen zoeken we naar mogelijkheden binnen bestaande of aangepaste sport- en bewegingsprogramma’s.

Projecten

Passend Bewegen kan op projectbasis bijdragen aan de ontwikkeling van lesprogramma's voor en het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten die rekening houden of speciaal zijn bedoeld voor mensen met een beperking.

Contact

Passend Bewegen levert altijd maatwerk. Wij horen het graag als u vragen heeft of als we mogelijk iets kunnen betekenen in uw situatie. Neem daarvoor vrijblijvend contact op per e-mail.

e-mail

Patty van 't Hooft

Passend Bewegen is een initiatief van Patty van ’t Hooft, met als doel iedereen plezier in bewegen te laten ervaren, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Bewegen is namelijk niet alleen belangrijk en gezond, maar vooral ook leuk. Zeker als het past bij de bewegingsmogelijkheden die iemand heeft.

Patty is opgeleid als fysiotherapeut, als eerstegraads bevoegd docent lichamelijk opvoeding en als psychomotorisch therapeut.

Ze heeft als bewegingsdocent ervaring in het reguliere en speciaal basisonderwijs en in het zwemonderwijs. Als volleybal- en hockeytrainer heeft ze sportactiviteiten van jonge kinderen van alle niveaus begeleid.

Patty werkt tevens als hogeschooldocent aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar ze lesgeeft en onderzoek doet, onder meer naar bewegingstherapie in water voor ouderen met dementie.